Navigace

Obsah

Technická správa města Klimkovic

Zajišťujeme provoz, správu a údržbu majetku města Klimkovic na úsecích: veřejná zeleň a vodní plochy, chodníky a komunikace, veřejné osvětlení, čistírny odpadních vod, provoz sběrného dvora, odpadové hospodářství, správa hřbitova a hrobových míst, sokolovna, Park Petra Bezruče, bytové a nebytové prostory v majetku města Klimkovic apod.

Technická správa je organizační složkou města Klimkovic.

Novinky na tomto webu

30.05.2024

Odvoz nádob na popel společností OZO Ostrava s. r. o.

V letošním roce dochází ke změně, kdy nádoby na popel, svážené v zimním období, zůstávají u občanů a jsou označeny nálepkou na nádobě a puntíkem na víku. Tyto nádoby budou sváženy pouze v zimním období. Prosíme mimo toto období nádoby nevystavujte, jelikož nebudou vyvezeny. Děkujeme

Detail

27.12.2023

Kalendáře svozu odpadů 2024

Svozové kalendáře odpadů budou otištěny v prvním lednovém vydání Zpravodaje za rok 2024. Velká změna nastala ve svozu BIO odpadu, kdy veškeré svozy, které probíhaly v sudý týden ve čtvrtek, budou nyní probíhat v sudý týden v úterý.

Detail

10.02.2023

OPTIMALIZACE OBECNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ KLIMKOVICE

OPTIMALIZACE OBECNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ KLIMKOVICE

Dotační program „Podpora odpadového hospodářství“

Detail

03.10.2022

Bytový pořadník 2024

Aktualizace bytového pořadníku k 1. 5. 2024

Detail