Navigace

Obsah

Technická správa města Klimkovic

Zajišťujeme provoz, správu a údržbu majetku města Klimkovic na úsecích: veřejná zeleň a vodní plochy, chodníky a komunikace, veřejné osvětlení, čistírny odpadních vod, provoz sběrného dvora, odpadové hospodářství, správa hřbitova a hrobových míst, sokolovna, Park Petra Bezruče, bytové a nebytové prostory v majetku města Klimkovic apod.

Technická správa je organizační složkou města Klimkovic.

Novinky na tomto webu

02.04.2019

Změna otevírací doby na hřbitově v letním období:

Od 1.4.2019 je hřbitov v Klimkovicích otevřen od 7.00 - 20.00hod.

Detail

06.03.2019

Sběrný dvůr kontejner - zeleň

Technická správa oznamuje občanům, že od 6.3.2019 je ve sběrném dvoře přistaven kontejner na zeleň.

Detail

06.03.2019

Zahájení svozu BIO odpadu

Oznamujeme, že od 4.4.2019 bude OZO Ostrava s.r.o. vyvážet biodpad.

Detail

08.11.2018

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu od 1.4. do 30.11. daného roku.

Detail