Navigace

Obsah

Technická správa města Klimkovic

Zajišťujeme provoz, správu a údržbu majetku města Klimkovic na úsecích: veřejná zeleň a vodní plochy, chodníky a komunikace, veřejné osvětlení, čistírny odpadních vod, provoz sběrného dvora, odpadové hospodářství, správa hřbitova a hrobových míst, sokolovna, Park Petra Bezruče, bytové a nebytové prostory v majetku města Klimkovic apod.

Technická správa je organizační složkou města Klimkovic.

Novinky na tomto webu

15.03.2021

Ve sběrných dvorech OZO se pneumatiky nepřijímají

Ve sběrných dvorech OZO se pneumatiky nepřijímají

Nedávno přijatý zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností nám příjem pneumatik zakazuje pod pokutou až 5 miliónů Kč. Pokuta hrozí i tomu, kdo se pneumatik zbavuje v rozporu se zákonem, a to do výše 100 tisíc Kč.

Detail

28.12.2020

Úprava měsíčního svozu na svoz 1 x 4 týdny

Firma OZO Ostrava s. r. o. změnila názvosloví tarifů P 191 a P 291 - 1 x měsíčně na P 191 a P 291 - 1 x 4 týdny. K tomuto kroku OZO Ostrava s. r. o. přistoupilo, aby se upřesnil svoz a občané přesně věděli, kdy nachystat popelovou nádobu na vývoz.

Detail

14.10.2020

Změna provozní doby v nouzovém stavu.

Vážení občané, V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a nepříznivou epidemiologickou situaci Vás žádáme, abyste při komunikaci s Technickou správou města Klimkovic upřednostňovali komunikaci telefonicky, emailem, poštou, případně datovou schránkou a minimalizovali tak kontakt s referenty a ostatními zaměstnanci TS. Pokud bude přesto zapotřebí osobního kontaktu, prosíme o telefonickou domluvu schůzky, a to pouze v době provozních hodin za předpokladu dodržení všech stanovených hygienických předpisů. Změna provozní doby v nouzovém stavu: Pondělí 8:00-10:00 a 14:00-17:00 Středa 8:00-11:30 a 14:00-15:30 Děkujeme za pochopení. Technická správa města Klimkovic

Detail

07.07.2020

Úprava měsíčního svozu na svoz 1 x 4 týdny

Firma OZO Ostrava s. r. o. změnila názvosloví tarifů P 191 a P 291 - 1 x měsíčně na P 191 a P 291 - 1 x 4 týdny. K tomuto kroku OZO Ostrava s. r. o. přistoupilo, aby se upřesnil svoz a občané přesně věděli, kdy nachystat popelovou nádobu na vývoz.

Detail

28.01.2020

Drobné opravy v bytech nájemníků

Kdo za co zodpovídá...

Detail