Navigace

Obsah

Technická správa města Klimkovic

Zajišťujeme provoz, správu a údržbu majetku města Klimkovic na úsecích: veřejná zeleň a vodní plochy, chodníky a komunikace, veřejné osvětlení, čistírny odpadních vod, provoz sběrného dvora, odpadové hospodářství, správa hřbitova a hrobových míst, sokolovna, Park Petra Bezruče, bytové a nebytové prostory v majetku města Klimkovic apod.

Technická správa je organizační složkou města Klimkovic.

Novinky na tomto webu

14.11.2018

Upozornění pro žadatele o byt v Klimkovicích

Technická správa města Klimkovic upozorňuje uchazeče o byt zařazené v bytovém pořadníku města na dodržení povinnosti dle čl. II., odst. 6) Směrnice č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům, tj. aby nejpozději do konce roku potvrdili na Technické správě města Klimkovic, Ostravská 96 u paní Jany Gramelové podpisem svůj trvající zájem o přidělení bytu. V případě, že uchazeč tuto povinnost nesplní, může být na základě rozhodnutí rady města z bytového pořadníku vyřazen.

Detail

08.11.2018

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu od 1.4. do 30.11. daného roku.

Detail

08.11.2018

Sběrný dvůr - bioodpad listí, tráva

Sběrný dvůr-bioodpad listí, tráva do 8.12.2018

Detail

25.10.2018

Změna otevírací doby na hřbitově v zimním období:

Změna otevírací doby na hřbitově v zimním období: Od 5.11.2018–31.3.2019 od 8.00 hod.–18.00 hod.

Detail

25.10.2018

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora Od 7.11.2018 bude sběrný dvůr ve středu otevřen od 13.00 hod.–15.30 hod. Provozní doba v sobotu nezměněna 8.00 hod.–12.00 hod.

Detail