Navigace

Obsah

Technická správa města Klimkovic

Zajišťujeme provoz, správu a údržbu majetku města Klimkovic na úsecích: veřejná zeleň a vodní plochy, chodníky a komunikace, veřejné osvětlení, čistírny odpadních vod, provoz sběrného dvora, odpadové hospodářství, správa hřbitova a hrobových míst, sokolovna, Park Petra Bezruče, bytové a nebytové prostory v majetku města Klimkovic apod.

Technická správa je organizační složkou města Klimkovic.

Novinky na tomto webu

30.06.2023

Kalendáře svozů odpadů 2023

Tyto svozové kalendáře odpadů jsou dále k dispozici v tištěné podobně na Technické správě města a také na Kulturním a informačním středisku města. Dále také budou otištěny v lednovém vydání zpravodaje.

Detail

10.02.2023

OPTIMALIZACE OBECNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ KLIMKOVICE

OPTIMALIZACE OBECNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ KLIMKOVICE

Dotační program „Podpora odpadového hospodářství“

Detail

03.10.2022

Bytový pořadník 2023

Aktualizace bytového pořadníku k 1. 8. 2023

Detail