Navigace

Obsah

Základní informace

Ve vlastnictví města Klimkovic je v současné době 27 bytů, z toho je převážná většina bytů dvoupokojových, pouze jeden byt je třípokojový, pět bytů je jednopokojových a jeden byt je garsoniéra.

Přidělování bytů probíhá v souladu se  "Směrnicí města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům" a rozhoduje o něm rada města na základě bytového pořadníku sestaveného dle bodového hodnocení žadatele o byt.

Všichni uchazeči o byt mají povinnost alespoň 1x v průběhu kalendářního roku potvrdit podpisem na Technické správě města Klimkovic svůj trvající zájem o byt, jinak jsou z pořadníku vyřazeni.

 

Směrnice

Bodové hodnocení žadatele o byt

Žádost o byt

 

Bližší ifnormace: Anna Trojančíková, tel.: 558 955 821 e-mail: trojancikova@mesto-klimkovice.cz

 

Bytový pořadník

Bytový pořadník je v souladu se Směrnicí města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům sestavený z podaných a zaevidovaných žádostí o byt. V bytovém pořádníku jsou žadatelé uspořádáni podle naléhavosti jejich bytové potřeby, která je určena bodovým hodnocením, sestupně. Nejvyšší počet bodů vyjadřuje nejvyšší bytovou naléhavost. Bytový pořadník je aktualizován jednou měsíčně vždy     k 1. kalendářnímu dni v měsíci a dále před každým rozhodováním o přidělení volného bytu.

Aktuální stav bytového pořadníku / přepočteno k 1. říjnu 2019:

 

Jméno

Počet bodů

1

Marek Homola

21,5

2

Andrea Šolcová

18,5

3

Aleš Riedel

17,5

4

Jana Baleszová

16

5

Daniel Číhal

15,5

6

Renata Novotná

15

7

Hana Šablaturová

14,5

8

Kamila Jarošová

13,5

9

Roman Vyležík

13,5

10

Ondřej Gramel

13

11

Tomáš Veverka

12,5

12

Monika Doboszová

12

13

Radek Homola

11,5

14

Martin Číhal

11

15

Renáta Jančová

10

16

Ludvík Neuwirth

9,5

17

Marie Stočesová

8,5

18

Jaromíra Stočesová

8

19

Radek Foltýn

7,5

20

Marie Šimurdová

5,5

21

Renata Dobrozemská

5

22

Jarmila Košárková

3,5

 

Klimkovice: 1. 10. 2019                                    

 

Drobné opravy v bytech, které hradí nájemce:

Od 1.1 2014 stanovil Nový občanský zákoník, že nájemce provádí a platí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Bližší upřesnění došlo až s nařízením vlády, které platí od 1.1 2016. Připravili jsme proto věcné vymezení drobných oprav a další důležité informace, které jsou s touto problematikou spjaty.

Drobné opravy v nájemních bytech a nařízení vlády platné od 1.1 2016: zde

 

 

Aktuální oznámení