Navigace

Obsah

Základní informace

Město Klimkovice je provozovatelem veřejného pohřebiště v Klimkovicích u ulice Čs. armády.

Řád veřejného pohřebiště.

Smlouvy o pronájmu hrobových míst se uzavírají na Technické správě města Klimkovic, ul.Ostravská 96, Klimkovice. Při uzavírání nových nájemních smluv na  jednohroby a dvojhroby musí být zohledněna tlecí doba 30 let, stanovená na místním hřbitově (tzn. doba nájmu při uložení rakve do hrobu musí činit 30 let od okamžiku pohřbení). V případě, že se jedná o nájem urnového hrobového místa, doba nájmu na niž se smlouva uzavírá je  stanovena na 10 let. 

Bližší informace: Jana Hinduláková, tel.: 558 955 820  e-mail: hindulakova@mesto-klimkovice.cz

Cena za pronájem hrobového místa

je složena ze dvou částek – z ceny za nájem z pozemku a z ceny za služby spojené s užíváním hrobového místa (ta je fixní, bez ohledu na velikost hrobového místa). Rada města Klimkovic stanovila cenu nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst s účinností od 1. prosince 2023 takto: 

Hrobové místo

Nájemné
Kč/rok

Služby spojené
s užíváním hrobového místa (Kč/rok)

Celkem Kč/rok

   Celkem   
Kč za 10 let

Celkem
Kč za 30 let

Urnové hroby

16,-

205,-

221,- 

2.210,-

-

Jednohroby

48,-

205,-

253,- 

2.530,-

7.590,-

Dvojhroby

104,-

205,-

309,-

3090,-

9.270,-

Aktuální oznámení