Navigace

Obsah

Základní informace

Sběrný dvůr najdete v areálu Technické správy města na ulici Ostravská čp. 96.

Provozní doba sběrného dvora:

duben - říjen               středa   13:00  –  17:00 hodin                                                                                  

                                        sobota    8:00  –  12:00 hodin

 

listopad – březen:      středa    13:00 –  15:30 hodin

                                        sobota    8:00  –  12:00 hodin

 

V rámci efektivního využití kontejnerů a následného zpracování odpadu žádáme občany, aby v rámci svých možností dřevěný odpad ( nábytek, sedačky, dveře, okna apod.) upravili na kusy o rozměrech maximálně 50cm x 50cm. Tento odpad využívá spol. OZO Ostrava po další úpravě jako náhradní palivo pro cementárnu Hranice.

Okna mohou být likvidována pouze v malém množství, z rámů musí být odstraněno kování a skleněná výplň.

Do sběrného dvora můžete odložit v malém množství také: železný šrot, koberce, matrace, starý papír - pouze svázaný, igelitové pytle, televizory, bílé domácí spotřebiče, papírové a olejové filtry, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky, oleje v obalech, barvy, kyseliny, zásady, chemikálie, rozpouštědla, sorbenty, znečistěné obaly, léky, plasty, láhve a ostatní sklo pouze rozbité.

Biologicky rozložitelný odpadu - jenom tráva, listí, ovoce, bez větví stromů a keřů. Biologicky rozložitelný odpad se odebírá v pytlích, které obsluha sběrného dvora vysype do připraveného kontejneru.

Volně ložená tráva a listí na přívěsných vozících a vlečkách nebude odebírána!

Ve sběrném dvoru není možno do objemových kontejnerů ukládat popel,  stavební suť, domovní odpad a střešní krytinu.

Aktuální oznámení

28.03.2022

Kam se žárovkou, když dosvítí?

Kam se žárovkou, když dosvítí? Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

Detail

15.03.2021

Ve sběrných dvorech OZO se pneumatiky nepřijímají

Ve sběrných dvorech OZO se pneumatiky nepřijímají

Nedávno přijatý zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností nám příjem pneumatik zakazuje pod pokutou až 5 miliónů Kč. Pokuta hrozí i tomu, kdo se pneumatik zbavuje v rozporu se zákonem, a to do výše 100 tisíc Kč.

Detail