Navigace

Obsah

Bytový pořadník

Bytový pořadník je v souladu se Směrnicí města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům sestavený z podaných a zaevidovaných žádostí o byt. V bytovém pořádníku jsou žadatelé uspořádáni podle naléhavosti jejich bytové potřeby, která je určena bodovým hodnocením, sestupně. Nejvyšší počet bodů vyjadřuje nejvyšší bytovou naléhavost. Bytový pořadník je aktualizován jednou měsíčně vždy     k 1. kalendářnímu dni v měsíci a dále před každým rozhodováním o přidělení volného bytu.

 

Zprávy

Drobné opravy v bytech nájemníků

Kdo za co zodpovídá... celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Anna Trojančíková

Bytový pořadník 2020

Aktualizace bytového pořadníku k 1. 12. 2020 celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Anna Trojančíková